Odgojna skupina rane dobi „Smjehuljci„ se ove godine pridružuje mjesnim maškarama