Financijski plan za 2018.god. i projekcije za 2019.i 2020.god.