Kojim bi predmatematičkim vještinama dijete trebalo ovladati prije dolaska u prvi razred?