Sveti Nikola je posjetio naš vrtić sa prepunim vrećama poklona za našu dragu dječicu

Evo nekoliko fotografija…