ODLUKA O UPISU DJECE U VRTIĆ U pedagoškoj godini 2017./2018.

Na temelju članka  4.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjim vrtićima Općine Primošten.

Upravno vijeće Dječjih vrtića Općine Primošten, na 13.sjednici održanoj 06.lipnja 2017.godine donijelo je

                                                                                ODLUKU O UPISU DJECE U VRTIĆ

                                                                                            U pedagoškoj  godini 2017./2018.

Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za upis djece u vrtić utvrdilo je listu reda prvenstva na temelju Pravilnika o upisu djece.

                                                 Upis u vrtić prema listi reda prvenstva i potpisivanje ugovora bit će od

  1. do 31.kolovoza 2017.godine

                                               U prostorijama Dječjih vrtića Općine Primošten,Svetog Josipa 7 , Primošten.

KLASA:034-06/17-01/01

UR:BROJ:2182/1-12/5-1-2-17-1

Primošten,06.lipnja 2017.

                                                                                                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                                                                                      Davorka Skorin