REZULTATI NATJEČAJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.


REZULTATI NATJEČAJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

 

Nakon pregledavanja dokumentacije, zbrojeni su bodovi (sukladno  Pravilniku za upise u dječji vrtić Općine Primšten), te je napravljena lista:

 

DJECA PREDŠKOLSKE DOBI:

 

 1.  JURE ANTONIO SKORIĆ (02.01.2012.)         13 BODOVA
 2. BIANKA LIZA BALOGH (29.07.2014.)             12 BODOVA
 3. ANA NIKOLIĆ (17.05.2014.)                             10 BODOVA
 4. DUJE BOGDAN (20.10.2014.)                          10 BODOVA
 5. MATE ANDRIJEVIĆ (22.08.2014.)                   10 BODOVA
 6. IVANO PANCIROV (19.03.2014.) 10 BODOVA
 7. LANA FURČIĆ (07.01.2012)                             1 BOD (PREDŠKOLAC)

 

DUJE MILIŠA (19.10.2010.)     odbija se zahtjev za upis .

 

ŠALOM ZUBAN (23.08.2011.)  ne ispunjava uvijete

 

DJECA RANE DOBI:

 1. ERIN HULJEV (14.05.2015.)                              22 BODA
 2. RINO BAŠIĆ (02.03.2016.)                                12 BODOVA
 3. IVANO PERKOV (29.04.2016.)                          10 BODOVA
 4. EMA MILIŠA (06.03.2015.)                               10 BODOVA
 5. VIKTORIJA BOLANČA (18.08.2015.)                10 BODOVA
 6. EVA SOŽA (03.05.2015.)                                   10 BODOVA

7.FILIP PRGIN (30.07.2015.)                                 10 BODOVA

 1. PETRA PRGIN (08.01.2015.)                             10 BODOVA

________________________________________________

 

Listi čekanja:

 

 1. ALEKSANDAR CVRLJE SOŽA (09.11.2015.)    0 BODOVA
 2. LOVRE ČOBANOV (21.05.2015.)                   0 BODOVA
 3. BODZSO BELA BAKA (22.01.2016.)               0 BODOVA

Dokumentacija  donesena van upisnog roka (nakon završetka natječaja za upis) te nije uvažena.                                  

 

 1. ELA IVULIĆ (12.08.2015)                                        20 BODOVA
 2. RITA RACI (30.04.2015.)                                        12 BODOVA

 

  U Primoštenu, 06. lipnja, 2017.

       

 

                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                     Dječjeg vrtića Općine Primošten

                                                                                  Davorka Skorin