PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA DJEČJEG VRTIĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2016.godinu.

Link za preuzimanje.