Na temelju članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, objavljuje                                                                 JAVNA OBJAVA UPISA                        DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU                                                     [...]
Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:                                   NATJEČAJ                                                            Za radno mjesto PSIHOLOG/ICA- na neodređeno vrijeme -1 (jedan) izvršitelj/ica na [...]