Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, objavljuje JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. GODINU Zahtjevi za upis primat će se od 04.05.2015. godine do zaključno 27.05.2015.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Općin[...]
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 04.sjednici , kao i čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanu(NN 10/97,107/07 i 94/13),te članka 2.Pravilnika o vrsti stručne spremestručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) raspisuje se: NATJEČAJ Za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA –stručno osp[...]
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 08.sjednici , kao i čl.24.(NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN , br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se:       NATJEČAJ Za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA –na određeno vrijeme -1 (JEDAN) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.kolovoza 2015.godine [...]
Na temelju odluke Upravnog vrtića Općine Primošten,donesena na svojoj 10.sjednici , kao i čl.37.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN,br. 10/97, 107/07 i 94/13) : NATJEČAJ Poništava se natječaj objavljen 28.10.2014.godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama vrtića i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.“Mladi za mlade „- pomagači u nastavi –javni radovi za mlade. [...]
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 08.sjednici , kao i čl.24.(NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN , br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se:       NATJEČAJ Za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA –na određeno vrijeme -1 (JEDAN) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka djelatnice s bo[...]
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 06.sjednici , kao i čl.24.(NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN , br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se: NATJEČAJ Za radna mjesta ODGOJITELJ –na određeno vrijeme -2 (dva) izvršitelja/ice na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.kolovoza 2015.godine PSIHOLOG[...]
 
 
 
 
 
I ove godine u suradnji s Univerzalnom školom sporta Šibenik organiziramo sportske aktivnosti za djecu od 3 do 10 godina. Treninzi počinju prvi tjedan u 10.mjesecu. Sve zainteresirane molimo da se prijave na navedeni broj telefona ili u DV Bosiljak! Hvala!