REPUBLIKA HRVATSKA Dječji vrtić Općine Primošten Svetog Josipa 7 22202 Primošten   KLASA: 034-01/16-01/01 UR.BROJ: 2182/1-12/5-1-02-16-1  Primošten, 11.travnja 2016.                                                          Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN10/9710/97, 107/07 i 94/13)) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten, uz sugla[...]