Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten

 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU:

Nabava usluga vanjskog suradnika/ce (ovlaštenog inženjera)

EV-JEDN NAB – 36/17

Objavljeno 29. ožujka 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Radovi asfaltiranja na području Općine Primošten

EV-JEDN NAB – 29/17

Objavljeno 02. ožujka 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Zaštitarske usluge za potrebe Općine Primošten

EV-JEDN NAB – 23/17

Objavljeno 23. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten za 2017.

EV-JEDN NAB – 1/17

Objavljeno 8. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izmjene i dopune troškovnika

II Izmjene i dopune troškovnika

 

Poslovi provođenja obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije za 2017.

EV-JEDN NAB – 9/17

Objavljeno 6. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Izjava o prihvacanju uvjeta nadmetanja

Troškovnik

 

Radovi razastiranja 10.800 tona tucanika s prijevozom istog na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na poluotoku Raduča u Primoštenu

EV-JEDN NAB – 13/17

Objavljeno 11. 01. 2017.

Redni broj: JEDN NAB – 13/17

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

OBAVIJEST: Zbog tehničkih problema rok za dostavu ponuda se produljuje za 2 dana, odnosno do 19. siječnja zaključno do 14:00 sati.

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2017.

 

 1. br. 1

Redni broj: EV – NAB 1/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavci uredskog materijala za potrebe Općine Primošten

za 2017. godinu

 1. Datum sklapanja: 24. veljače 2017. godine
 2. Iznos bez PDV-a: 68.900,00 kuna
 3. Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
 4. Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1,
 5. Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 02. ožujka  2017 godine

 

 1. br. 2

Redni broj: EV – NAB 3/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju poštanskih usluga
 2. Datum sklapanja: 23.siječnja 2017. godine
 3. Iznos bez PDV-a: 73.924,40 kuna
 4. Razdoblje za koje je sklopljen:
 5. Subjekt s kojim je sklopljen: HP- Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13
 6. Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 02. siječnja  2017 godine

 

 1. br. 3

Redni broj: EV – NAB 4/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o korištenju sustava PAZIGRAD /( Prometno redarstvo) i GRADSKO OKO

2.Datum sklapanja:  23. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 63.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 2 godine

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „RI – ING NET“ d.o.o.  iz  Rijeke, Josipa Završnika 7

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 02. veljače 2017. godine

 

 1. br. 4

Redni broj: EV – NAB 5/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi i postavi nadstrešnice za Hitnu pomoć u Primoštenu

2.Datum sklapanja:  02. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:32.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10.dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

Objavljeno: 02. veljače 2017. godine

 

 1. br. 5

Redni broj: EV – NAB 6/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o ispitivanju javnog  mnijenja na području Općine Primošten

2.Datum sklapanja: 20. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 19.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:20 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Ipsos“ d.o.o. iz Splita, Šime Ljubića 37

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:04. veljače 2014. godine

 

 1. br. 6

Redni broj: EV – NAB 7/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o zajedničkom  financiranju  radova uređenja na lokaciji

Podakraje

2.Datum sklapanja: 09. siječnja 2017 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 50.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BUCAVAC“ d.o.o. iz Primoštena, Sv.Josipa 7,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:02. veljače 2017. godine

 

 1. br. 7

Redni broj: EV – NAB 9/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne preventivne deratizacije i

dezinsekcije na području Općine Primošten za 2017. godinu

2.Datum sklapanja: 23. veljače   2017 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 16.361,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKOCIJAN“ d.o.o. iz Zagreba, Našićka 8,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:02. ožujka 2017. godine

 

 

 1. br. 8

Redni broj: EV – NAB 11/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za realizaciji publikacije radnog naziva“ 16 godina uspjeha

Općine Primošten“

2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 44.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 02. siječnja  2017 godine

 

 1. br. 9

Redni broj: EV – NAB 13/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova razastiranja 10.800 tona tucanika  s prijevozom

istog  na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na

poluotok Raduča u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 174.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:02. veljače 2017. godine

 

 1. br. 10

Redni broj: EV – NAB 14/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za izradu projektno tehničke dokumentacije

/ pristupne staze  sa stepeništima do spomenika na Gaju/

2.Datum sklapanja: 23. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 90.765,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 50 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o  iz Zagreba, Tomislavova 11,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 22. ožujka 2017 godine

 

 1. br. 11

Redni broj: EV – NAB 17/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za realizaciji oglašavanja u mediju  jumbo panoa

2.Datum sklapanja: 01. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.012,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 10.veljače 2017 godine

 

 1. br. 12

Redni broj: EV – NAB 19/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o daljnjem nastavku  šetnice  s izradom podesa za klupe

/ potez od Bilog prema Šibeniku  u d cca 655m i širini 2,4m/

2.Datum sklapanja: 20. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 255.260,0 0 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 22. ožujka 2017 godine

 

 1. br. 13

Redni broj: EV – NAB 20/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi elektromaterijala i elektroinstalaterskih radova za

lokaciju Široke igralište

2.Datum sklapanja; 05. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 54.275,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 10.veljače 2017 godine

 

 1. br. 14

Redni broj: EV – NAB 21/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi četiri Defibrilatora Zoll s pripadajućim elektrodama,

baterijama i ormarićima AIVIA model 220 za potrebe rada službe Hitne

pomoći u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 06. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 81.749,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Kardian“ d.o.o. izZagreba, Ulica Hondlova 2/9

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 10.veljače 2017 godine

 

 1. br. 15

Redni broj: EV – BAG 22/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava vanjskog video nadzora / plato spomenika/

2.Datum sklapanja: 10. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 79.995,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 22. ožujka 2017 godine

 

 1. br. 16

Redni broj: EV – BAG 23/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju zaštitarskih usluga /za čuvanje segmenata spomenika/

2.Datum sklapanja: 15. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 12.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FIT STANČIĆ“ d.o.o.   iz Šibenika, Petra Grubišića 1

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 22. ožujka 2017 godine

 

 1. br. 17

Redni broj: EV – NAB 24/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi tri KORS stupa 4m  za  dvije lokacije – Bilo

uključujući  elektromaterijal i elektroinstalacijske radove

2.Datum sklapanja; 09. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 23.928,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 10.veljače 2017 godine

 

 1. br. 18

Redni broj: EV – NAB 25/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m 

2.Datum sklapanja:  10. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 78.883,70  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 10. veljače 2017. godine

 

 

 1. br. 19

Redni broj: EV – NAB 26/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga transporta i montaže segmenata  kipa

Gospe od Loreta 

2.Datum sklapanja:  23. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 130.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „JAČEK TRANS“ j.d.o.o. iz Zagreba, Dotršćinska 23

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 23.ožujka 2017. godine

 

 1. br. 20

Redni broj: EV – NAB 27/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i dobavi poliranog kamena Verde – Marin  uključujući

inox ankere i radove oblaganja kapelice

2.Datum sklapanja:  27. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 120.467,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „MINERAL KAMEN“ d.o.o. iz Svete Nedjelje –

Kerestinec, Svetonediljska  16,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 23.ožujka 2017. godine

 

 1. br. 21

Redni broj: EV – BAG 28/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa

sanacije šetnice /na potezu od Bilog  u pravcu  Šibenika/

2.Datum sklapanja; 20. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.088,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 23.ožujka 2017. godine

 

 1. br. 22

Redni broj: EV – BAG 29/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o radovima asfaltiranja u površini od 5.700m2 u više navrata i

po potrebi  na području Općine Primošten

 1. Datum sklapanja: 23. ožujka 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 416.100,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 23.ožujka 2017. godine

 

 1. br. 23

Redni broj: EV – BAG 30/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih i varilačkih radova  na montaži

Spomenika Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja; 10. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 23.ožujka 2017. godine

 

 

 1. br. 24

Redni broj: EV – BAG 31/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na tri dionici poljskog puta  brig Širok

/probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/ u d 500m i š 4m/

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 26.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

   Objavljeno: 23.ožujka 2017. godine

 

 

 1. br. 25

Redni broj: EV – BAG 32/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na tri dionici poljskog puta poljskog  puta

Halovac /Jovina kuća/ – Teplice  do asfalta

/probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/ u d 900m i š 4m/

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 54.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 23.ožujka 2017. godine

 

 

 1. br. 26

Redni broj: EV – NAB 33/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i ugradnji  56 ukrasnih  stupova   tip Primošten

za potez  Bilo šetnice u pravcu Šibenika

2.Datum sklapanja; 16. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 152.740,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  20 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 10.veljače 2017 godine