Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten

Izmjene internog akta za jednostavnu nabavu (pročišćen tekst)

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU ZA 2018.

Poslovi provođenja obavezne/preventivne deratizacije/dezinsekcije za 2018.

EV-JED.NAB-3/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nastavak izrade  školjere postavljanje 400 m3 kamenih blokova na Maloj Raduči

EV-JED.NAB-6/18

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda

Nabava  uredskog materijala  za potrebe Općine Primošten na rok od 12 mjeseci

EV – JED. NAB – 2/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Radovi razastiranja 10. 800 tona tucanika s prijevozom istog na relaciji “Konjuška” d.o.o. – poluotok “Raduča” u Primoštenu

EV – JED. NAB – 4/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Radovi redovnog uređenja uređenja primoštenskih plaža u sklopu pripreme za sezonu 2018.godine

EV-JED.NAB- 5/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2018.

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2017.

Nabava elektroinstalaterskih radova za pomoćne građevine

(caffe bar,suvenirnica,sanitarije i vodosprema)

EV-JED.NAB-100/17

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava građevinskih radova na djelu državne ceste DC8 U Primošten na dionici 016

EV-JEDN NAB-97/17

Objavljeno:31.listopada 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Uređenje dijela obalne šetnice “Veliki usjek”

EV-JEDN NAB- 88 /17

Objavljeno:09.listopada 2017.

Rok za dostavu ponuda u konkretnom postupku jednostavne nabave produljuje se umjesto 16.listopada 2017./za dan 18.listopada zaključena do 14,00.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava elektroinstalaterskih radova na dijelu državne ceste DC8 u Promoštenu na dionici 016

EV-JEDN NAB-84/17

Objavljeno 15.rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Betonski radovi na potezu šetnice Tepli Bok u duljini  cca 700 m

EV-JEDN NAB – 78/17

Objavljeno 7. rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Radovi probijanja šetnice u duljini 450 m na potezu Tepli Bok od 700 m

EV-JEDN NAB – 76/17

Objavljeno 6. rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Građevinsko obrtnički radovi s instalacijama vodovoda i odvodnje  pomoćnih građevina (caffe bar, suvenirnica, sanitarije i vodosprema)

EV-JEDN NAB – 72/17

Objavljeno 24. srpnja 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Napomena

 

Nabava usluga vanjskog suradnika/ce (ovlaštenog inženjera)

EV-JEDN NAB – 36/17

Objavljeno 29. ožujka 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Radovi asfaltiranja na području Općine Primošten

EV-JEDN NAB – 29/17

Objavljeno 02. ožujka 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Zaštitarske usluge za potrebe Općine Primošten

EV-JEDN NAB – 23/17

Objavljeno 23. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten za 2017.

EV-JEDN NAB – 1/17

Objavljeno 8. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izmjene i dopune troškovnika

II Izmjene i dopune troškovnika

 

Poslovi provođenja obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije za 2017.

EV-JEDN NAB – 9/17

Objavljeno 6. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Izjava o prihvacanju uvjeta nadmetanja

Troškovnik

 

Radovi razastiranja 10.800 tona tucanika s prijevozom istog na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na poluotoku Raduča u Primoštenu

EV-JEDN NAB – 13/17

Objavljeno 11. 01. 2017.

Redni broj: JEDN NAB – 13/17

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

OBAVIJEST: Zbog tehničkih problema rok za dostavu ponuda se produljuje za 2 dana, odnosno do 19. siječnja zaključno do 14:00 sati.

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2017.

 1. br. 1

Redni broj: EV – NAB 1/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavci uredskog materijala za potrebe Općine Primošten

za 2017. godinu

 1. Datum sklapanja: 24. veljače 2017. godine
 2. Iznos bez PDV-a: 68.900,00 kuna
 3. Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
 4. Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1,
 5. Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 2

Redni broj: EV – NAB 3/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju poštanskih usluga
 2. Datum sklapanja: 23.siječnja 2017. godine
 3. Iznos bez PDV-a: 73.924,40 kuna
 4. Razdoblje za koje je sklopljen:
 5. Subjekt s kojim je sklopljen: HP- Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13
 6. Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 3

Redni broj: EV – NAB 4/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o korištenju sustava PAZIGRAD /( Prometno redarstvo) i GRADSKO OKO

2.Datum sklapanja:  23. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 63.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 2 godine

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „RI – ING NET“ d.o.o.  iz  Rijeke, Josipa Završnika 7

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 4

Redni broj: EV – NAB 5/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi i postavi nadstrešnice za Hitnu pomoć u Primoštenu

2.Datum sklapanja:  02. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:32.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10.dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

Objavljeno: 02. veljače 2017. godine

 

 1. br. 5

Redni broj: EV – NAB 6/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o ispitivanju javnog  mnijenja na području Općine Primošten

2.Datum sklapanja: 20. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 19.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:20 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Ipsos“ d.o.o. iz Splita, Šime Ljubića 37

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 6

Redni broj: EV – NAB 7/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o zajedničkom  financiranju  radova uređenja na lokaciji

Podakraje

2.Datum sklapanja: 09. siječnja 2017 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 50.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BUCAVAC“ d.o.o. iz Primoštena, Sv.Josipa 7,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 7

Redni broj: EV – NAB 9/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne preventivne deratizacije i

dezinsekcije na području Općine Primošten za 2017. godinu

2.Datum sklapanja: 23. veljače   2017 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 16.361,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKOCIJAN“ d.o.o. iz Zagreba, Našićka 8,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 8

Redni broj: EV – NAB 13/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža

u sklopu priprema za sezonu 2017.

2.Datum sklapanja: 06. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 168.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 9

Redni broj: EV – NAB 11/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za realizaciji publikacije radnog naziva“ 16 godina uspjeha

Općine Primošten“

2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 44.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 10

Redni broj: EV – NAB 11/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi tiska brošure “16 godina uspjeha Općine Primošten“

uključujući i tisak dostave brošure u Primošten

2.Datum sklapanja: 28. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 23.730,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30′ dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 11

Redni broj: EV – NAB 13/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova razastiranja 10.800 tona tucanika  s prijevozom

istog  na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na

poluotok Raduča u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 174.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 12

Redni broj: EV – NAB 14/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za izradu projektno tehničke dokumentacije

/ pristupne staze  sa stepeništima do spomenika na Gaju/

2.Datum sklapanja: 23. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 90.765,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 50 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o  iz Zagreba, Tomislavova 11,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 13

Redni broj: EV – NAB 17/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za realizaciji oglašavanja u mediju  jumbo panoa

2.Datum sklapanja: 01. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.012,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 14

Redni broj: EV – NAB 19/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o daljnjem nastavku  šetnice  s izradom podesa za klupe

/ potez od Bilog prema Šibeniku  u d cca 655m i širini 2,4m/

2.Datum sklapanja: 20. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 255.260,0 0 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 15

Redni broj: EV – NAB 20/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi elektromaterijala i elektroinstalaterskih radova za

lokaciju Široke igralište

2.Datum sklapanja; 05. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 54.275,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 16

Redni broj: EV – NAB 21/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi četiri Defibrilatora Zoll s pripadajućim elektrodama,

baterijama i ormarićima AIVIA model 220 za potrebe rada službe Hitne

pomoći u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 06. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 81.749,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Kardian“ d.o.o. izZagreba, Ulica Hondlova 2/9

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 17

Redni broj: EV – BAG 22/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava vanjskog video nadzora / plato spomenika/

2.Datum sklapanja: 10. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 79.995,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 18

Redni broj: EV – BAG 23/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju zaštitarskih usluga /za čuvanje segmenata spomenika/

2.Datum sklapanja: 15. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 12.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FIT STANČIĆ“ d.o.o.   iz Šibenika, Petra Grubišića 1

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 19

Redni broj: EV – NAB 24/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi tri KORS stupa 4m  za  dvije lokacije – Bilo

uključujući  elektromaterijal i elektroinstalacijske radove

2.Datum sklapanja; 09. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 23.928,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 20

Redni broj: EV – NAB 25/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m 

2.Datum sklapanja:  10. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 78.883,70  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 21

Redni broj: EV – NAB 26/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga transporta i montaže segmenata  kipa

Gospe od Loreta  / i Anex od 20. travnja 2017./

2.Datum sklapanja:  23. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 130.000,00  kuna /150.000,00 kn/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „JAČEK TRANS“ j.d.o.o. iz Zagreba, Dotršćinska 23

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 22

Redni broj: EV – NAB 27/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i dobavi poliranog kamena Verde – Marin  uključujući

inox ankere i radove oblaganja kapelice

2.Datum sklapanja:  27. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 120.467,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „MINERAL KAMEN“ d.o.o. iz Svete Nedjelje –

Kerestinec, Svetonediljska  16,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 23

Redni broj: EV – BAG 28/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa za daljnji nastavak sanacije šetnice

/na potezu od Bilog  u pravcu  Šibenika/

2.Datum sklapanja; 20. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.088,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 24

Redni broj: EV – BAG 29/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o radovima asfaltiranja u površini od 5.700m2 u više navrata i

po potrebi  na području Općine Primošten

 1. Datum sklapanja: 23. ožujka 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 416.100,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 

 1. br. 25

Redni broj: EV – BAG 30/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih i varilačkih radova  na montaži

Spomenika Gospe od Loreta

 

2.Datum sklapanja; 10. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 26

Redni broj: EV – BAG 31/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na  dionici poljskog puta  brig Širok

/probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/ u d 500m i š 4m/

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 26.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

  

 

 1. br. 27

Redni broj: EV – BAG 32/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta poljskog  puta

Halovac /Jovina kuća/ – Teplice  do asfalta

/probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/ u d 900m i š 4m/

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 54.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 

 1. br. 28

Redni broj: EV – NAB 33/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i ugradnji  56 ukrasnih  stupova   tip Primošten

za potez  Bilo šetnice u pravcu Šibenika

2.Datum sklapanja; 16. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 152.740,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  20 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 29

Redni broj: EV – NAB 34/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi, montaži demontaži  fasadne skele

2.Datum sklapanja; 29. ožujka 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 26.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „CRIVAC  SKELA“ d.o.o. iz Solina,  Zvonimirova 75

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 30

Redni broj: EV – NAB 35/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova proširenja dijela   prilaznog  puta  do  vrha  Gaja

s izgradnjom  platoa  za pretovar dijelova kipa

2.Datum sklapanja: 27. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:   67.930,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 31

Redni broj: EV – NAB 36/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  usluga  vanjskog  suradnika   na projektu Bio sfera –

Posidonia destinacijski i razvojni  centar za baštinu Jadrana

2.Datum sklapanja: 24. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  105.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom perioda od 3 godine po donošenju Odluke

Regionalnog razvoja i fondova EUMinistarstva o prihvaćanju prijave Projekta

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Hrvoje Bota  dip.ing.arh. iz Splita, Varaždinska 54

6.Plaćanje: sukladno Odluci  nadležnog  ministarstva /sredstava EU fondova/

 

 

 1. br. 32

     Redni broj: EV – NAB 37/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj suradnji

2.Datum sklapanja: 01. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  22.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AS MEDIA“ iz Splita, Jobova 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 33

Redni broj: EV – NAB 40/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja  poljskog puta Podgreben –

Juritini u  dužini  od 800m prosječne širine 4m

2.Datum sklapanja: 05. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  48.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 34

Redni broj: EV – NAB 41/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja  poljskog puta Paljevine –

Košutenjača  u  dužini  od 200m prosječne širine 4m

2.Datum sklapanja: 07. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  24.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 35

     Redni broj: EV – NAB 42/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju LED rasvjete u Dalmatinskoj ulici

2.Datum sklapanja: 07. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  20.073,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 36

Redni broj: EV – NAB 43/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju rasvjete u Supljaku – predio „Šarićevi“

2.Datum sklapanja: 06. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.230,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 37

Redni broj: EV – BAG 44/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  izrade parkinga  u blizini   crkve u Kruševu

2.Datum sklapanja; 28. travnja  a  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

 

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 23. svibnja 2017. godine

 

 1. br. 38

Redni broj: EV – BAG 45/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Kruševo  /predio

Murvica/  u duljini cca 700m i širini 4m

 

2.Datum sklapanja; 28. travnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 39

Redni broj: EV – BAG 46/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta“ Jasenovik“

u duljini cca 400m i širini 4m / Anex od dana 16. lipnja 2017 u duljini

545m i š 3,6m./

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 20.800,00 kuna / 25.506,00 kn/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 40

Redni broj: EV – NAB 47/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pripremi i izvođenju vatrometa  za Dan  općine Primošten

2.Datum sklapanja:  08. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 15.888,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 dan

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BOOM“ iz Splita, Kapičeva  3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 

 1. br. 41

Redni broj: EV – NAB 48/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m 

2.Datum sklapanja:  27. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 120.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.      iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 

 1. br. 42

Redni broj: EV – NAB 49/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi, prijevozu i ugradnji  Agregata Diezel KD

6700Ta SkVA

2.Datum sklapanja: 14. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 28.810,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 radna  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 43

Redni broj: EV – BAG 50/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi asfalterskih radova izrade habajućeg sloja asfalt betona

za Ulicu Podadrage u Primoštenu

 

2.Datum sklapanja; 20. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 66.174,30 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 44

Redni broj: EV – NAB 51/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavi i izradi ograde oko igrališta u Širokama

2.Datum sklapanja:  12. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 76.160,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 45

Redni broj: EV – BAG 52/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Ložnice Donje

/predio Ogradica – Zmijača /  u duljini cca600m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 33.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 46

Redni broj: EV – BAG 53/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Oduh – Klanacv – Široke /  u duljini cca 700m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 42.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 47

Redni broj: EV – BAG 54/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Bratski Dolac

/predio Puljine /  u duljini cca 640m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 35.840,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 48

Redni broj: EV – BAG 55/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Radeš – Jasenovik /  u duljini cca 500m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 49

Redni broj: EV – BAG 56/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Radeš – Jasenovik /  u duljini cca 500m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 50

Redni broj: EV – BAG 57/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Furčićevi – Herakovi

u duljini cca 720m i širini 4-4,5m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 45.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 51

Redni broj: EV – BAG 58/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Čikarini – Supljak

u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 27.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br.52

Redni broj: EV – BAG 59/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Raskrižje – Makine

– Dražice u duljini cca 650m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 53

Redni broj: EV – BAG 60/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Vadalj – Lisičine –

Čukini   u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 27.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 54

Redni broj: EV – BAG 61/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke / predio Oduh –

Jasenovik/  u duljini cca 600m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 55

     Redni broj: EV – NAB 62/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova obnove poljskog puta od magistrale do vrha Gaja

2.Datum sklapanja: 05. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  39.877,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 dan

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 56

Redni broj: EV – BAG 63 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lomljenih ploča i cementa za sanaciju šetnice

uz more  tijekom 2017.

2.Datum sklapanja; 16. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 140.207,84 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom 2017. u više navrata

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 57

Redni broj: EV – BAG 64 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  izrade školjere (đige) u uvali Tepli bok

2.Datum sklapanja; 17. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 70.040,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom tekuće godine

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane  25,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 58

     Redni broj: EV – NAB 65/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja šetnice  od Podaraga do Velikog

usjeka   u  dužini  od  368m

2.Datum sklapanja: 26. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  65.622,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 59

     Redni broj: EV – NAB 66/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o prijevozu/ usluge prijevoza za Male Dvorniky/

2.Datum sklapanja: 05. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  21.800,00 kuna/ +Anex/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Pražen putovanja „ d.o.o.  iz   Brodarice, Obala Roka

Španje 29,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 60

Redni broj: EV – NAB 67/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o sanaciji šetnice s popravkom suhozida na potezu Bilo – Dolac

u dužini cca  200m i širini  2,4m

2.Datum sklapanja: 22. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 242.280, 0 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 61

     Redni broj: EV – NAB 68/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor        o uređenju preostalih šest primoštenskih plaža  u sklopu

priprema za sezonu 2017.

2.Datum sklapanja: 14. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  20.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 62

Redni broj: EV – BAG 69/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta u „Fuštini brigu“

u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 19. lipnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 23.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 63

Redni broj: EV – NAB 70/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji elektroinstalacija za kip Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja: 04. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.739,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  5radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br.64

Redni broj: EV – BAG 71/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi prometne signalizacije   za  privremenu regulaciju  prometa   na ŽC Primošten – Put Aurore

2.Datum sklapanja; 20. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.000 ,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata

5.Subjekt s kojim je sklopljen:  „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita,  Dubrovačka 61,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 65

Redni broj: EV – BAG 72/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih radova   pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 335.130,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 66

Redni broj: EV – BAG 73/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi obrtničkih radova   pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 182.779,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 68

Redni broj: EV – BAG 74/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi instalaciji vodovoda i odvodnje  pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 113.175,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 69

Redni broj: EV – BAG 75/17

1.Vrsta ugovora: Anex Ugovora o nabavi  vantroškovničkih /VTR/ građevinskih  radova

za potrebe vanjske  izvedbe  instalaciji vodovoda i Spomenika Gospe

od Loreta

/VEZA: 102/16/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine / Anex

3.Iznos bez PDV-a: 235.532,06 kuna / vrijednost VTR-A/

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 70

     Redni broj: EV – NAB 76/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja šetnice u duljini 450m

na potezu Terpli Bok od 700m

2.Datum sklapanja: 16. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  154.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primošten                                                                                Rupe 5b

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 71

Redni broj: EV – BAG 77/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi detaljnog popisa za evidenciju duljine  HT vodova  u

cestama koje  su  u  vlasništvu ili  pod  upravljanjem  Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 46.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Luka Lakoš mag. ing. geod. iz  Šibenika,  Ul. Fra S.

Zlatanovića 10..

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 72

Redni broj: EV – NAB 78/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji elektroinstalacija za kip Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja: 04. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.739,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  5radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 73

Redni broj: EV – BAG 79/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi projektne  dokumentacije  za  izradu pješačkih

prometnica  u centru  Primoštena  /idejnog, glavnog  i izvedbenog/

2.Datum sklapanja; 02. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 38.650,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverskas 25

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 74

Redni broj: EV – NAB 81/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi stručnog nadzora na asfalterskim radovima

Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 07. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 15.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 105 kalendarskih dana  s mogućnošću  produljenja

po potrebi

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 75

Redni broj: EV – BAG 82/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi uređenja  šetnice na potezu Marina lučica – Marina

Kremik u duljini od 3.800m i širini 3m

2.Datum sklapanja: 07. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  28.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 76

Redni broj: EV – BAG 83/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi stručnog nadzora nad kamenarskim, građevinskim,

obrtničkim i radovima vanjske instalacije  na platou Spomenika  Gospe

od Loreta

2.Datum sklapanja; 22. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 20.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

UG.br. 78

Redni broj: EV – NAB 84/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi elektroinstalaterskih radova na dijelu državne

ceste DC8 u Primoštenu na dionici  016

 1. Datum sklapanja: 12.listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 486.829,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: sukladno realizaciji radova Hrvatskih cesta

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

UG.br.79

Redni broj: EV – NAB 85/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova asfaltiranja uskog dijela ulice u Stavoru

 1. Datum sklapanja: 12. rujna 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 22.975,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

UG.br.80

Redni broj: EV – NAB 86/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova uređenja dvije dionice u Kalini

 1. Datum sklapanja: 12. rujna 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 47.100,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  110 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

UG.br. 81

Redni broj: EV – NAB 87/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju LED rasvjete u Ulici  Augusta Šenoe u Primoštenu

 1. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 66.325,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: sukladno realizaciji radova Hrvatskih cesta

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

UG.br. 82

Redni broj: EV – NAB 88/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju  dijela obalne  šetnice „ Veliki usjek“

 1. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 332.441,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ AKRO OBJEKT“ d.o.o. iz Zaprešića, K.Š.Đalskog 33

                                       OIB: 9937422123

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

                                      

UG.br. 83

Redni broj: EV – NAB 89/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabava, ugradnja i montaža dva rasvjetna  stupa  u Supljaku

 1. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 23.190.kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 radni dan

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

UG.br. 84

Redni broj: EV – NAB 90/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o autorskom  djelu / Izrada monografije Gospa od Loreta/

 1. Datum sklapanja: 14. travnja 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 52.500,00 kuna /neto/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 105 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Vanesa Varga iz Zagreba, Oroslavska 21

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 85

Redni broj: EV – BAG 91/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radovi iskopa kanala za rasvjetu  i nastavka

Popločavanja  šetnice u pravcu Bilo – Dolac / d= 750m i š= 2,4m/

 

2.Datum sklapanja: 09. listopada 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  349.650,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:    Obrt „ Ante“ Vl. Miro Klarić iz  Šibenika,

 1. brigade A26

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 86

Redni broj: EV – BAG 92/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanje poljskog puta  Sevid –

šetnica  kod  hotela  Marina lučica dužine 700m prosj. širine 5m

2.Datum sklapanja: 06. listopada 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  52.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis nabava do 20.000,00 kuna bez obveze sklapanja ugovora

tijekom 2017. godine:

 

1.usluge servisa i izrade novogodišnjih ukrasa………………………… 19.155,00 kn

2.dodatne usluge u postupku izrade prostorne dokumentacije …………….6.000,00 kn

 1. nabava plakat i pozivnica za domjenak…………………………….….1.292,00 kn
 2. nabava vijenca……………………………………………………. …..2.000,00 kn
 3. održavanje kotla Buderus…………………………………………….. 1.812,50 kn
 4. servisno održavanje sustava klimatizacije……………………………19.000,00 kn
 5. periodični pregled vatrogasnih aparata………………………………..5.000,00 kn
 6. održavanje dizala u zgradi „TRN“……………………………………. 3.000,00 kn
 7. tehnička zaštita višenamjenske zgrade „TRN“………………………. 2.400,00 kn
 8. održavanje kompjuterskog programa za vođenje

uredskog poslovanja s digitalnim  arhiviranjem……………………..14.400,00 kn

11.usluge stručnog nadzora /za građ,obrtn.radove na.platou…………. …18.000,00 kn

12.koordinator zaštite na radu…………………………………………….. 7.200,00 kn

13.izrada geodetskog  snimaka ……………..…………………………..…7.000,00 kn

 1. probijanje puta za Lošćenjak .………………………………………..19.425,00 kn
 2. dobava i montaža KORS stupa 6m

s elektromaterijalom za lokaciju Podakraje…………………………….6.495,00kn

 1. prijevoz materijala s M. Raduče – igralište kod pjace……………………..2.100,00 kn
 2. dobava i montaža KORS stupa 8m- Šarićevi………………………….6.130,00 kn
 3. stručno usavršavanje …………….…………………………………….2.500,00 kn
 4. nabava vijenaca……………………………………………………….. 1.200,00 kn
 5. sanacija potpornog zida „Podakraje“……………………….………… 8.699,00 kn

21.nabava projektno tehničke dokumentacije / sanitarije – Gaj/…………..15.180,00 kn

22.nabava projektno tehničke dokumentacije / suvenirnica – Gaj/…………6.900,00 kn

 1. nabava projektno tehničke dokumentacije / Caffe bar – Gaj/…………..9.200,00 kn
 2. nabava potrošnog materijala/za“ 4 Sv. Rijeke“/………………………12.000,00 kn
 3. objave javnih rasprava urbanističkih planova……………………………1.480,00 kn
 4. nabava 4.000 l lož ulja…………………………………………………15.744,00 kn
 5. promidžba Primoštena snimanjem spota dronom………………………6.000,00 kn
 6. radovi na dionici poljskog puta u Kruševu u polju……………………..9.000,00 kn
 7. nabava priručnika za primjenu ZUP-a …………………………………. .340,00 kn
 8. usluge servisa i prijevoz službenog vozila……………………………….1.822,15 kn
 9. izrada elaborata nerazvrstanih cesta /Supljak, Šarićevi, Čikarini/……..14.850,00 kn
 10. uniforme za tri prometna redara …………………………………………5.702,40 kn
 11. oglašavanje na internetskom portalu „Dalmacija danas“ d.o.o………….12.000,00 kn
 12. nabava procjene zemljišta……………………………………………..…..500,00 kn
 13. usluge tijekom posjeta delegacije Loreta………………………………..1.835,00 kn
 14. nabava dvije dimenzije dvaju inox šahta……………..………………….4.600,00 kn
 15. nabava dekor stupića / kod Panorame/…………………………………10.395,00 kn
 16. nabava inox košara s betonskim postoljem……………………………..11.765,00 kn
 17. izrada autobusnih stajališta i oglasne ploče……………………………….7.300,00 kn
 18. betonska rampa za M.Raduču…………………………………………….2.872,50 kn
 19. dobava i ugradnja nove LED rasvjete i LED

reflektora  s demontažom  starih/ Bilo/…………………………………….7.904,00kn

 1. nabavi, ugradnji i montaži dva rasvjetna stupa u Supljaku………………..5.970,00kn
 2. naknadnoj ugradnji i montaži KORS stupa u naselju Bilo………………..4,889,00kn
 3. nabava dva rasvjetna stupa u Primoštenu ……………………………….16.503,00kn
 4. kamene ploče i cement za Kalinu…………………………………………9.446,40kn
 5. nabava i uspostavljanje GIS modula za porez za nekretnine………..……..7.920,0 kn
 6. rampa za invalide…………………………………………………………. 8.481,15kn
 7. usluge prijevoza tucanika jalovine …………………………………….. 6.800,00 kn
 8. mješanac za šetnicu Bilo …………………………………………………………14.875,00 kn
 9. nabava građevnog materijala za Kalinu………………………………………9.446,40 kn
 10. hortikultura za plato spomenika……………………………………………9.151,10 kn
 11. usluge oglašavanja na internetskom portalu Dalmacija danas……………12.000,00 kn

53.nabava 300l  lož ulja za bakljadu ………………………………………………………1.156,80 kn

54.nabava pokretnih WC kabina  ……………………………………………..2.500,00 kn

 1. dvije ARC kacige za prometne redare……………………………………….750,40 kn
 2. čestitka povodu međunarodnog praznika rada……………..………………..546,00 kn

57.radovi na dionici pol. puta Brda – Kremik…………………………. …… 15.000,00 kn

 1. radovi na dionici pol. puta Bilo …………………………………………..12.000,00 kn
 2. čišćenje i servis fontane ……………………………………………..…….6.176,90 kn
 3. nabava anti virus programa Anti virus eset endpoint ……………………..1.936,00 kn

61.izrada poligona za       Enduro  motocikle…………………………………10.800,00kn

 1. nabava ALU posuda za bakljadu………………………………………….….642,00 kn
 2. izrada i postava betonskih polukugli za Trg S………………………….….3.750,00 kn
 3. nabava i ugradnja pumpe za vodu ………………………………………….5.650,00kn
 4. usluge za potrebe uoči Dana općine ………………………………………..8.732,26 kn
 5. usluge tijekom akcije „ Darujmo krv“………………………………….….4.185,05 kn
 6. održavanje i tehnički pregled službenog vozila i mopeda…………………8.000,00 kn
 7. nabava pomoćnih potrepština …………………………………………………10.000,00 kn

69.radovi nasipavanja plaže Popažo…………………………………………….6.500,00 kn

70.izrada i dostava  standardnih i svečanih zastava…………………………….4.070,00 kn

 1. izrada, dostava i postava dva kamena postamenta…………………………7.636,00 kn
 2. sanacija dijela obale u starom dijelu Primošten……………………………18.840,00 kn
 3. izrada geodetskih podloga / Podakraje i Put Murve/………………………4.000,00 kn

/križanja Zagrebačke i Dubrovačke/…………..2.000,00 kn

 • Kraljevine Norveške II………………. 2.500,00 kn
 1. uređenje dijela šetnice Primošten – Bilo …………………………………..3.500,00 kn
 2. nabava Bilinara / hrvatske flore/……………………………………………500,00 kn

76.nabava šest uredskih fotelja ………………………………………………..3.323,70 kn 77.izrada i postavljanje  znakova  zabrane pristupa psima……………………..6.100,00 kn

 1. usluge prijevoza na Gaj………………………….………………………. 1.820,00 kn
 2. usluge oglašavanhaj javnog uvida u Elaborat

telekomunikacijske mreže Šarićevi Ćikarini – Supljak……….……………..920,00 kn

 1. nabava prigodnih poklona za  Male Dvornike……………………….…..1.885,00 kn

81.. nabava plažnog sigurnosnog materijala……………………………..…..10.310,00 kn

 1. izrada orto foto karte sa slojnicama…………………………………..…. 2.000,00 kn
 2. nabava stručnog nadzora nad izvođenjem

radova na šetnici Tepli Bok „u Primoštenu…………………………….. 10.000,00 kn

 1. izrada i postava prometne signalizacije….………………………………..3.845,00 kn

 

 1. iskolčenje ceste za iskop na Glavičicama…………………………………2.800,00 kn
 2. demontaža sustava na Bedemu i zgr. TZ Primošten……………………..3.990,00 kn
 3. nabava i ugradnja evakuacijske panik brave / ZS/…………………..…..1.500,00 kn
 4. nabava preslika katastarskog gradiva…………………………………….2.503,00 kn
 5. održavanje opreme za dezinf. vode centralne fontane ………………… .5.1231,90 kn
 6. uklanjanje borova na parkiralištu u Marinoj lučici……………………..1.250,00 kn
 7. usluge trajektnom linijom za Ankonu………………………………..…11.839,00 kn
 8. nabava servisa vatrogasne cisterne………………………………………3.500,00 kn
 9. fotografsko snimanje kipa Gospe od Loreta ……………………………16.000,00 kn

94 . usluge lekture  i korekture …………………………………………………2.500,00 kn

 1. grafički prijelom monografije………………………………………….10.000,00 kn
 2. recenzija knjige monografije………. ………………………………….. 2.750,00 kn

97.usluge sudskog tumača za engleski i talijanski…………………………….590,00 kn