Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten

 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU:

Nabava elektroinstalaterskih radova na dijelu državne ceste DC8 u Promoštenu na dionici 016

EV-JEDN NAB-84/17

Objavljeno 15.rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Betonski radovi na potezu šetnice Tepli Bok u duljini  cca 700 m

EV-JEDN NAB – 78/17

Objavljeno 7. rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Radovi probijanja šetnice u duljini 450 m na potezu Tepli Bok od 700 m

EV-JEDN NAB – 76/17

Objavljeno 6. rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Građevinsko obrtnički radovi s instalacijama vodovoda i odvodnje  pomoćnih građevina (caffe bar, suvenirnica, sanitarije i vodosprema)

EV-JEDN NAB – 72/17

Objavljeno 24. srpnja 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Napomena

 

Nabava usluga vanjskog suradnika/ce (ovlaštenog inženjera)

EV-JEDN NAB – 36/17

Objavljeno 29. ožujka 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Radovi asfaltiranja na području Općine Primošten

EV-JEDN NAB – 29/17

Objavljeno 02. ožujka 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Zaštitarske usluge za potrebe Općine Primošten

EV-JEDN NAB – 23/17

Objavljeno 23. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten za 2017.

EV-JEDN NAB – 1/17

Objavljeno 8. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izmjene i dopune troškovnika

II Izmjene i dopune troškovnika

 

Poslovi provođenja obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije za 2017.

EV-JEDN NAB – 9/17

Objavljeno 6. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Izjava o prihvacanju uvjeta nadmetanja

Troškovnik

 

Radovi razastiranja 10.800 tona tucanika s prijevozom istog na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na poluotoku Raduča u Primoštenu

EV-JEDN NAB – 13/17

Objavljeno 11. 01. 2017.

Redni broj: JEDN NAB – 13/17

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

OBAVIJEST: Zbog tehničkih problema rok za dostavu ponuda se produljuje za 2 dana, odnosno do 19. siječnja zaključno do 14:00 sati.

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2017.

 

 1. br. 1

Redni broj: EV – NAB 1/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavci uredskog materijala za potrebe Općine Primošten

za 2017. godinu

 1. Datum sklapanja: 24. veljače 2017. godine
 2. Iznos bez PDV-a: 68.900,00 kuna
 3. Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
 4. Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1,
 5. Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 2

Redni broj: EV – NAB 3/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju poštanskih usluga
 2. Datum sklapanja: 23.siječnja 2017. godine
 3. Iznos bez PDV-a: 73.924,40 kuna
 4. Razdoblje za koje je sklopljen:
 5. Subjekt s kojim je sklopljen: HP- Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13
 6. Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 3

Redni broj: EV – NAB 4/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o korištenju sustava PAZIGRAD /( Prometno redarstvo) i GRADSKO OKO

2.Datum sklapanja:  23. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 63.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 2 godine

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „RI – ING NET“ d.o.o.  iz  Rijeke, Josipa Završnika 7

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 4

Redni broj: EV – NAB 5/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi i postavi nadstrešnice za Hitnu pomoć u Primoštenu

2.Datum sklapanja:  02. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:32.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10.dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

Objavljeno: 02. veljače 2017. godine

 

 1. br. 5

Redni broj: EV – NAB 6/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o ispitivanju javnog  mnijenja na području Općine Primošten

2.Datum sklapanja: 20. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 19.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:20 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Ipsos“ d.o.o. iz Splita, Šime Ljubića 37

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 6

Redni broj: EV – NAB 7/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o zajedničkom  financiranju  radova uređenja na lokaciji

Podakraje

2.Datum sklapanja: 09. siječnja 2017 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 50.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BUCAVAC“ d.o.o. iz Primoštena, Sv.Josipa 7,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 7

Redni broj: EV – NAB 9/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne preventivne deratizacije i

dezinsekcije na području Općine Primošten za 2017. godinu

2.Datum sklapanja: 23. veljače   2017 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 16.361,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKOCIJAN“ d.o.o. iz Zagreba, Našićka 8,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 8

Redni broj: EV – NAB 10/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža

u sklopu priprema za sezonu 2017.

2.Datum sklapanja: 06. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 168.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 9

Redni broj: EV – NAB 11a/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za realizaciji publikacije radnog naziva“ 16 godina uspjeha

Općine Primošten“

2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 44.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 10

Redni broj: EV – NAB 11b/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi tiska brošure“ 16 godina uspjeha Općine Primošten“

uključujući korekciju fotografije i trošak  dostave brošure u Primošten

2.Datum sklapanja: 28.  travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 23.730,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 11

Redni broj: EV – NAB 13/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova razastiranja 10.800 tona tucanika  s prijevozom

istog  na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na

poluotok Raduča u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 174.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 12

Redni broj: EV – NAB 14/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za izradu projektno tehničke dokumentacije

/ pristupne staze  sa stepeništima do spomenika na Gaju/

2.Datum sklapanja: 23. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 90.765,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 50 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o  iz Zagreba, Tomislavova 11,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 13

Redni broj: EV – NAB 17/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za realizaciji oglašavanja u mediju  jumbo panoa

2.Datum sklapanja: 01. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.012,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 14

Redni broj: EV – NAB 19/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o daljnjem nastavku  šetnice  s izradom podesa za klupe

/ potez od Bilog prema Šibeniku  u d cca 655m i širini 2,4m/

2.Datum sklapanja: 20. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 255.260,0 0 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 15

Redni broj: EV – NAB 20/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi elektromaterijala i elektroinstalaterskih radova za

lokaciju Široke igralište

2.Datum sklapanja; 05. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 54.275,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 16

Redni broj: EV – NAB 21/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi četiri Defibrilatora Zoll s pripadajućim elektrodama,

baterijama i ormarićima AIVIA model 220 za potrebe rada službe Hitne

pomoći u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 06. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 81.749,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Kardian“ d.o.o. izZagreba, Ulica Hondlova 2/9

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 17

Redni broj: EV – BAG 22/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava vanjskog video nadzora / plato spomenika/

2.Datum sklapanja: 10. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 79.995,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 18

Redni broj: EV – BAG 23/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju zaštitarskih usluga /za čuvanje segmenata spomenika/

2.Datum sklapanja: 15. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 12.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FIT STANČIĆ“ d.o.o.   iz Šibenika, Petra Grubišića 1

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 19

Redni broj: EV – NAB 24/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi tri KORS stupa 4m  za  dvije lokacije – Bilo

uključujući  elektromaterijal i elektroinstalacijske radove

2.Datum sklapanja; 09. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 23.928,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 20

Redni broj: EV – NAB 25/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m 

2.Datum sklapanja:  10. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 78.883,70  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 21

Redni broj: EV – NAB 26/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga transporta i montaže segmenata  kipa

Gospe od Loreta  / i Anex od 20. travnja 2017./

2.Datum sklapanja:  23. veljače 2017. godine i Anex 20. travnja 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 130.000,00  kuna /150.000,00 kn/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „JAČEK TRANS“ j.d.o.o. iz Zagreba, Dotršćinska 23

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 22

Redni broj: EV – NAB 27/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i dobavi poliranog kamena Verde – Marin  uključujući

inox ankere i radove oblaganja kapelice

2.Datum sklapanja:  27. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 120.467,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „MINERAL KAMEN“ d.o.o. iz Svete Nedjelje –

Kerestinec, Svetonediljska  16,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 23

Redni broj: EV – BAG 28/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa za daljnji nastavak sanacije šetnice

/na potezu od Bilog  u pravcu  Šibenika/

2.Datum sklapanja; 20. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.088,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 24

Redni broj: EV – BAG 29/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o radovima asfaltiranja u površini od 5.700m2 u više navrata i

po potrebi  na području Općine Primošten

 1. Datum sklapanja: 23. ožujka 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 416.100,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 

 1. br. 25

Redni broj: EV – BAG 30/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih i varilačkih radova  na montaži

Spomenika Gospe od Loreta

 

2.Datum sklapanja; 10. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 26

Redni broj: EV – BAG 31/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na  dionici poljskog puta  brig Širok

/probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/ u d 500m i š 4m/

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 26.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

  

 

 1. br. 27

Redni broj: EV – BAG 32/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta poljskog  puta

Halovac /Jovina kuća/ – Teplice  do asfalta

/probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/ u d 900m i š 4m/

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 54.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 28

Redni broj: EV – NAB 33/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i ugradnji  56 ukrasnih  stupova   tip Primošten

za potez  Bilo šetnice u pravcu Šibenika

2.Datum sklapanja; 16. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 152.740,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  20 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 29

Redni broj: EV – NAB 34/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi, montaži demontaži  fasadne skele

2.Datum sklapanja; 29. ožujka 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 26.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „CRIVAC  SKELA“ d.o.o. iz Solina,  Zvonimirova 75

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 30

Redni broj: EV – NAB 35/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova proširenja dijela   prilaznog  puta  do  vrha  Gaja

s izgradnjom  platoa  za pretovar dijelova kipa

2.Datum sklapanja: 27. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:   67.930,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 31

Redni broj: EV – NAB 36/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  usluga  vanjskog  suradnika   na projektu Bio sfera –

Posidonia destinacijski i razvojni  centar za baštinu Jadrana

2.Datum sklapanja: 24. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  105.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom perioda od 3 godine po donošenju Odluke

Regionalnog razvoja i fondova EUMinistarstva o prihvaćanju prijave

Projekta

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Hrvoje Bota dipl. ing. građ.

6.Plaćanje: sukladno Odluci  nadležnog  ministarstva /sredstava EU fondova/

 

 

 1. br. 32.

     Redni broj: EV – NAB 37/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj suradnji

2.Datum sklapanja: 01. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  22.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AS MEDIA“ iz Splita, Jobova 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 33

Redni broj: EV – NAB 38/17

1.Vrsta ugovora: Sporazum o zajedničkom  financiranju sanacije šetnice od   poluotoka

Velika  Raduča do naselja Bilo

VEZA: 67/17/ sanacija šetnice s suhozidom  na potezu Bilo – Dolac/

2.Datum sklapanja: 15. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  100.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: za tekuću  2017. godinu

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Šibensko kninska županija

6.Plaćanje: sukladno citiranom Sporazumu  iz sredstava ŠKŽ

 

 

 1. br. 34

Redni broj: EV – NAB 40/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja  poljskog puta Podgreben –

Juritini u  dužini  od 800m prosječne širine 4m

2.Datum sklapanja: 05. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  48.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 35

Redni broj: EV – NAB 41/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja  poljskog puta Paljevine –

Košutenjača  u  dužini  od 200m prosječne širine 4m

2.Datum sklapanja: 07. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  24.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 36

     Redni broj: EV – NAB 42/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju LED rasvjete u Dalmatinskoj ulici

2.Datum sklapanja: 07. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  20.073,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 37

Redni broj: EV – NAB 43/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju rasvjete u Supljaku – predio „Šarićevi“

2.Datum sklapanja: 06. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.230,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 38

Redni broj: EV – BAG 44/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  izrade parkinga  u blizini   crkve u Kruševu

2.Datum sklapanja; 28. travnja  a  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 23. svibnja 2017. godine

 

 1. br. 39

Redni broj: EV – BAG 45/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Kruševo  /predio

Murvica/  u duljini cca 700m i širini 4m

 

2.Datum sklapanja; 28. travnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 40

Redni broj: EV – BAG 46/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta“ Jasenovik“

u duljini cca 400m i širini 4m / Anex od dana 16. lipnja 2017 u duljini

545m i š 3,6m./

2.Datum sklapanja; 15. ožujka i 16. lipnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 20.800,00 kuna / 25.506,00 kn/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 41

Redni broj: EV – NAB 47/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pripremi i izvođenju vatrometa  za Dan  općine Primošten

2.Datum sklapanja:  08. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 15.888,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 dan

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BOOM“ iz Splita, Kapičeva  3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 42

Redni broj: EV – NAB 48/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m 

2.Datum sklapanja:  27. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 120.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.      iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 43

Redni broj: EV – NAB 49/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi, prijevozu i ugradnji  Agregata Diezel KD

6700Ta SkVA

2.Datum sklapanja: 14. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 28.810,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 radna  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 44

Redni broj: EV – BAG 50/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi asfalterskih radova izrade habajućeg sloja asfalt betona

za Ulicu Podadrage u Primoštenu

 

2.Datum sklapanja; 20. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 66.174,30 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 45

Redni broj: EV – NAB 51/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavi i izradi ograde oko igrališta u Širokama

2.Datum sklapanja:  12. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 76.160,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 46

Redni broj: EV – BAG 52/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Ložnice Donje

/predio Ogradica – Zmijača /  u duljini cca600m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 33.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 47

Redni broj: EV – BAG 53/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Oduh – Klanacv – Široke /  u duljini cca 700m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 42.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 48

Redni broj: EV – BAG 54/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Bratski Dolac

/predio Puljine /  u duljini cca 640m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 35.840,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 49

Redni broj: EV – BAG 55/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Radeš – Jasenovik /  u duljini cca 500m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 50

Redni broj: EV – BAG 56/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Radeš – Jasenovik /  u duljini cca 500m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 51

Redni broj: EV – BAG 57/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Furčićevi – Herakovi

u duljini cca 720m i širini 4-4,5m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 45.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 52

Redni broj: EV – BAG 58/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Čikarini – Supljak

u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 27.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br.53

Redni broj: EV – BAG 59/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Raskrižje – Makine

– Dražice u duljini cca 650m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 54

Redni broj: EV – BAG 60/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Vadalj – Lisičine –

Čukini   u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 27.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 55

Redni broj: EV – BAG 61/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke / predio Oduh –

Jasenovik/  u duljini cca 600m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 56

     Redni broj: EV – NAB 62/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova obnove poljskog puta od magistrale do vrha

Gaja

2.Datum sklapanja: 05. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  39.877,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 dan

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 57

Redni broj: EV – BAG 63 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lomljenih ploča i cementa za sanaciju šetnice

uz more  tijekom 2017.

2.Datum sklapanja; 16. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 140.207,84 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom 2017. u više navrata

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 58

Redni broj: EV – BAG 64 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  izrade školjere (đige) u uvali Tepli bok

2.Datum sklapanja; 17. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 70.040,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom tekuće godine

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane  25,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 59

     Redni broj: EV – NAB 65/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja šetnice  od Podaraga do Velikog

usjeka   u  dužini  od  368m

2.Datum sklapanja: 26. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  65.622,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 60

     Redni broj: EV – NAB 66/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o prijevozu/ usluge prijevoza za Male Dvorniky/

2.Datum sklapanja: 05. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  21.800,00 kuna/ +Anex/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Pražen putovanja „ d.o.o.  iz   Brodarice, Obala Roka

Španje 29,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 61

Redni broj: EV – NAB 67/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o sanaciji šetnice s popravkom suhozida na potezu Bilo – Dolac

u dužini cca  200m i širini  2,4m

VEZA: Redni br. EV-NAB   /17

2.Datum sklapanja: 22. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 242.280, 0 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 62

     Redni broj: EV – NAB 68/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju preostalih šest primoštenskih plaža  u sklopu

priprema za sezonu 2017.

2.Datum sklapanja: 14. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  20.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 63

Redni broj: EV – BAG 69/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta u „Fuštini brigu“

u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 19. lipnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 23.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 64

Redni broj: EV – NAB 70/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji elektroinstalacija za kip Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja: 04. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.739,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  5radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br.65

Redni broj: EV – BAG 71/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi prometne signalizacije   za  privremenu regulaciju  prometa   na ŽC Primošten – Put Aurore

2.Datum sklapanja; 20. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.000 ,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata

5.Subjekt s kojim je sklopljen:  „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita,  Dubrovačka 61,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 66

Redni broj: EV – BAG 72/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih radova   pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 335.130,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 67

Redni broj: EV – BAG 73/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi obrtničkih radova   pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 182.779,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 68

Redni broj: EV – BAG 74/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi instalaciji vodovoda i odvodnje  pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 113.175,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 69

Redni broj: EV – BAG 75/17

1.Vrsta ugovora: Anex Ugovora o nabavi  vantroškovničkih /VTR/ građevinskih  radova

za potrebe vanjske  izvedbe  instalaciji vodovoda i Spomenika Gospe

od Loreta

/VEZA: 102/16/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine / Anex

3.Iznos bez PDV-a: 235.532,06 kuna / vrijednost VTR-A/

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 70

Redni broj: EV – BAG 77/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi detaljnog popisa za evidenciju dulhibne  HT vodova  u

cestama koje  su  u  vlasništvu ili  pod  upravljanjem  Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 46.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Luka Lakoš mag. ing. geod. iz  Šibenika,  Ul. Fra S.

Zlatanovića 10..

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 71

Redni broj: EV – BAG 79/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi projektne  dokumentacije  za  izradu pješačkih

prometnica  u centru  Primoštena  /idejnog, glavnog  i izvedbenog/

2.Datum sklapanja; 02. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 38.650,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverskas 25

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 72

Redni broj: EV – NAB 81/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi stručnog nadzora na asfalterskim radovima

Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 07. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 15.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 105 kalendarskih dana  s mogućnošću  produljenja

po potrebi

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 73

Redni broj: EV – BAG 82/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi uređenja  šetnice na potezu Marina lučica – Marina

Kremik u duljini od 3.800m i širini 3m

2.Datum sklapanja: 07. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  28.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 74

Redni broj: EV – BAG 83/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi stručnog nadzora nad kamenarskim, građevinskim,

obrtničkim i radovima vanjske instalacije  na platou Spomenika  Gospe

od Loreta

2.Datum sklapanja; 22. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 20.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

-Ugovor o nabavi  usluge koordinatora  izvođenja radova za  privremeno gradilište

/ izrada nogostupa prema Aurori/ – „Elektro ing“ d.o.o. vr. usluga 1.200,00 +PDV

/ 12 /

-Ugovor o sanaciji potpornog zida  i dijela Ulice Podatok – Građ.obrt  „ART“

/ 20 /                                                                vr. radova  8.699,0kn+PDV

-Ugovor o poslovnoj suradnji u svrhu promidžbe Primoštena  i finanaciranju snimanja

spota         AS MEDIA – Petar Prkić                    vr. ug. 6.000,00 kn / bruto/

/ 27 /

-Ugovor o nabavi usluga oglašavanja  na internetskom portalu Dalmacija danas d.o.o,

Dalmacija danas d.o.-o.  vr. ug.- 6.000,00 kn