Financijski izvještaji

 

Odluka i Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna 01.01. – 30.06.2017.

Proračunski vodič za građane za 2017. godinu

Proračun Općine Primošten za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2017. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

 

Prijedlog odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2017. godinu

Prijedlog proračuna Općine Primošten za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog plana razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2017. godinu

Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2017. godinu

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2017. godinu

Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2016.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine Primošten za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine Primošten za 2015. godinu

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o izvršavanju Proračuna

Izmjene i dopune proračuna Općine Primošten za 2014. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.2014-30.06.2014.