Na temelju čl. VIII. Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, Načelnik Općine Primošten, dana 10. srpnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U

o poništenju Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, objavljenog na web stranici Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine Primošten dana 20. lipnja 2018. godine.

Klasa: 372-01/09-01/3

Ur. broj: 2182/02-02-18-8

 

                                                                                   Općina Primošten

                                                                                 Načelnik Stipe Petrina