Republika Hrvatska

Šibensko -kninska županija

Općina Primošten

Jedinstveni upravni odjel

Klasa:551-06/17-03/01

Ur.broj:2182/02-02-17-1

Primošten,15.rujna 2017.godine

 

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

 

P O Z I V A M O

 

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do

30.listopada 2017.godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave:

1.ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2017. GODINI

(obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten i na internetskoj stranici Općine Primošten www.primosten.hr)

2.PRESLIKU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNATOM PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

 

3.PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE

 

4.PRESLIKA BROJA TEKUĆEG, ŽIRO ILI ZAŠTIČENOG RAČUNA S OBVEZNOM IBAN KONSTRUKCIJOM

 

Zahtjev za ogrjev

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten