Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine i poslova državne uprave ukoliko
su isti prenijeti na općinu, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela, uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada
Jedinstvenog upravnog odjela, broj i naziv radnih mjesta, poslovi i zadaće te stručni i drugi uvjeti za pojedina radna mjesta,
radno vrijeme i uredovni dani te druga pitanja značajna za njegov rad.

UNUTARNJE USTROJSTVO

PROČELNIK

Privremeni pročelnik
Iris Ukić Kotarac dipl. iur.
Email: juoprimostenprocelnik@gmail.com
Tel.: + 385 22 571 904
Tel.: + 385 22 571 903

PRAVNA SLUŽBA

Viši savjetnik – pravnik
Iris Ukić Kotarac dipl. iur.
Email: irisukickotarac@gmail.com
Tel.: + 385 22 571 904
Tel.: + 385 22 571 903

SLUŽBA TAJNIŠTVA

Savjetnik tajnik općine
Dijana Rinčić
Email: dijana.rincic@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 905

Stručni suradnik za informiranje
Milena Pleić, upravni pravnik
Email: milena.pleic@primosten.hr
Tel.: + 385 22 571 900

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Savjetnica za računovodstvo i financije
Suzana Ukić
Email: racunovodstvo@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 909

Stručni suradnik za računovodstvo
Ivana Šarić
Email: ivana.saric@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 908

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE

Savjetnik za prostorno planiranje
Milan Erceg
Email: milan.erceg@primosten.hr
Tel:+385 22571 910

Viši stručni suradnik za komunalne poslove
Ante Bogdan
Email: ante.bogdan@primosten.hr
Tel: +385 22 571 907

Referent – Komunalni redar
Ivica Babačić
Email: ivica.babacic@primosten.hr
Tel:+385 22571 910

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.