Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine i poslova državne uprave ukoliko
su isti prenijeti na općinu, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela, uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada
Jedinstvenog upravnog odjela, broj i naziv radnih mjesta, poslovi i zadaće te stručni i drugi uvjeti za pojedina radna mjesta,
radno vrijeme i uredovni dani te druga pitanja značajna za njegov rad.

UNUTARNJE USTROJSTVO
1. Pročelnik odjela

Iris Ukić Kotarac, v.d. pročelnik– iris.ukic.kotarac@primosten.hr

I. PRAVNA SLUŽBA

2. Viši savjetnik pravnik –
Iris Ukić Kotarac – iris.ukic.kotarac@primosten.hr
022 571 904; 022 571 903

II. SLUŽBA TAJNIŠTVA

3. Savjetnik tajnik općine
Dijana Rinčić – dijana.rincic@primosten.hr
022 571 905

4.Stručni suradnik

Milena Pleić – milena.pleic@primosten.hr

III. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE

5.Savjetnik za prostorno planiranje-

Milan Erceg-milan.erceg@primosten.hr

6. Viši stručni suradnik za komunalne poslove
Ante Bogdan – ante.bogdan@primosten.hr
022 571 907

7. Referent komunalni redar-Ivica Babačić

ivica.babacic@primosten.hr

022 571 910

IV. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

8.Referent za računovodstvo i financije
Davorka Bašić – davorka.basic@primosten.hr
Tel.: 022 571 909

9.Stručni suradnik za računovodstvo i financije

Ivana Šarić-ivana.saric@primosten.hr

Tel: 022 571 908

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.