Općina Primošten

OBAVIJEST GRAĐANIMA

  Poštovani građani,   obavještavamo Vas da počinjemo organizirano čišćenje  NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN . Molimo sve zainteresirane građane da se odazovu akciji  čišćenja, koja počinje prvom nerazvrstanom cestom MARINA LUČICA  VEŠERAJ-BRDA -SUPLJAK  dana 3.listopada 2014. Mjesto okupljanja je ISPRED VATROGASNOG DOMA u 9,30 sati.   Molim Vas[...]

Obavijest korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2014.godini

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIMOŠTEN JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 551-06/14-01/1 URBROJ: 2182/02-03-14-1 Primošten, 23. rujna 2014. god.     OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2014. GOD.   Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrijev[...]

JAVNI POZIV ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PPUO PRIMOŠTEN

Klasa: 350-05/14-01/1 Ur.broj: 2182/02-01-14-02 Primošten, 24. rujna 2014. god.                                     J A V N I     P O Z I V   Dana 22. rujna 2014. godine Općinsko vijeće Općine Primošten, donijelo je Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten (ID PPUO)  i Odluku o izradi VI. ID PPUO Primošten, kojima će se u skladu sa zakono[...]

Radovi na vodoopskrbnom sustavu

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu dana 24.09.2014. u vremenu od 9:00 do 15:00 sati, vode neće imati potrošači u Primoštenu, Šparadićima i Bilom.