Općina Primošten

Odluka o nadzoru korištenja javne površine

   Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 3/13 i 5/13), članka 114.Odluke o komunalnom redu  („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 13/09 i 3/13) i  članka 3 .Odluke o davanju na korištenju javne površine («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 7/09 i 6/11) Načelnik Općine Primošten dana 15. siječnja 2015. godine donosi:  [...]

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini

Na  temelju  članka  50.  Statuta  Šibensko-kninske  županije  ("Službeni  vjesnik  Šibensko-kninske županije", broj 8/09  i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede  i ruralnog razvoja  Šibensko kninske  županije za razdoblje  2014.-2015.,  Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka p[...]

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini KLASA: 402-07/15-01/1; Ur.broj:2182/1-06-15-1 od 13. siječnja 2015. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e    JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini    U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska ž[...]

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za školsku godinu 2015.

  Klasa: 604-02/15-01/1 Urbroj: 2182-02-02-15-1 Primošten, 12. siječnja 2015. godine   Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 12. siječnja 2015. godine raspisuje:   NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općin[...]