Općina Primošten

Poziv za sudjelovanje u izradi strategije razvoja Općine Primošten

Poštovani građani, dana 26.studenog 2015. godine u 13, 00 u zgradi Općine Primošten održat će se prezentacija i radni sastanak u svrhu definiranja ciljeva prioriteta i mjera razvojne strategije Općine Primošten. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u odlukama o razvoju Općine do 2020.godine. Na istu temu u zgradi Općine održat će se drugi sastanak radne skupine za izradu lokalne razv[...]

Natječaj za prijem u službu komunalni redar

KLASA: 112-02/15-02/1 URBROJ: 2182/02-03-15-1 Primošten, 17. listopada 2015. godine   Na temelju članka 5. U svezi članka 17. I 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 64/11), u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. Stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 116/03), privremeni proč[...]

Javni poziv za stručno osposobljavanje u Općini Primošten

KLASA:112-06/15-02/1 URBROJ: 2182/02-02-15-2 Primošten, 17. studenog 2015. godine   Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11) i Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za 2015. godinu; KLASA: 112-02/14-02/1 URBROJ: 2182/02-02-14-1 od dana 21. studeno[...]

Javni poziv za financiranje programa Udruga građana za 2016.

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dan 16.  studenog  2015. godine, raspisuje   JAVNI POZIV za financiranje programa Udruga građana iz Proračuna Općine Primošten u 2016. godini   Članak 1. Načelnik Općine Primošten ras[...]