Općina Primošten

Obavijest i upute kandidatima za radno mjesto prometnog redara

  Klasa: 112-03/14-03/7 Ur. broj: 2182/02-03-14-1 Primošten, 23. srpnja 2014. godine   OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.     Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog [...]

Odgoda 8.hitne sjednice Općinskog vijeća

             Klasa: 021-06/14-01/4 Ur.broj: 2182/02-01-14-1/1 Primošten, 23. srpnja.2014. godine -PREDSTAVNICIMA MEDIJA                                                                                      -SVIMA   PREDMET:Sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten  - odgađa se, do daljnjeg   Sukladno članku 26.. stavku 1[...]

Poziv za sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća

  Klasa: 021-06/14-01/4 Ur.broj: 2182/02-01-14-1 Primošten, 22. srpnja.2014. godine   -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-                                                                                      -SVIMA-    PREDMET:Poziv za sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća Sukladno članku 26.. stavku 1. točki 2. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine[...]

Oglas za prijem u službu -referent- prometni redar

  Klasa: 112-03/14-03/7 Ur.broj: 2182/02-03-14-1 Primošten, 17. srpnja 2013. godine Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstve[...]