Općina Primošten

Obavijest korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2014.godini

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIMOŠTEN JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 551-06/14-01/1 URBROJ: 2182/02-03-14-1 Primošten, 23. rujna 2014. god.     OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2014. GOD.   Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrijev[...]

JAVNI POZIV ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PPUO PRIMOŠTEN

Klasa: 350-05/14-01/1 Ur.broj: 2182/02-01-14-02 Primošten, 24. rujna 2014. god.                                     J A V N I     P O Z I V   Dana 22. rujna 2014. godine Općinsko vijeće Općine Primošten, donijelo je Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten (ID PPUO)  i Odluku o izradi VI. ID PPUO Primošten, kojima će se u skladu sa zakono[...]

Radovi na vodoopskrbnom sustavu

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu dana 24.09.2014. u vremenu od 9:00 do 15:00 sati, vode neće imati potrošači u Primoštenu, Šparadićima i Bilom.

Radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u ulici Kamenar

Radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u ulici Kamenar Poštovani, Od sljedećeg tjedna započinju radovi na postavljanju kanalizacijskih i vodovodnih cijevi u ulici Kamenar na potezu od kluba „Aurora“ do vatrogasnog doma. Zbog obujma posla promet će morati biti zatvoren u oba smjera i to za cijelo vrijeme trajanja radova koji se planiraju obaviti do kraja 2014. godine. Alterna[...]