Općina Primošten

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta). Rok za podnošenje prijava je 6. listopada 2014 Više o natječaju na linku: http://www.odra[...]

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti -prometni redari

  Klasa: 112-03/14-03/6 Ur.broj: 2182/02-03-14-4 Primošten, 2. srpnja 2014. godine   Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, P[...]

Obavijest i upute kandidatima za radno mjesto prometnog redara

  Klasa: 112-03/14-03/7 Ur. broj: 2182/02-03-14-1 Primošten, 23. srpnja 2014. godine   OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.     Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog [...]

Odgoda 8.hitne sjednice Općinskog vijeća

             Klasa: 021-06/14-01/4 Ur.broj: 2182/02-01-14-1/1 Primošten, 23. srpnja.2014. godine -PREDSTAVNICIMA MEDIJA                                                                                      -SVIMA   PREDMET:Sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten  - odgađa se, do daljnjeg   Sukladno članku 26.. stavku 1[...]