Općina Primošten

Poziv za sazivanje svečane i radne 12.sjednice Općinskog vijeća

    -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-                                                                                                 -SVIMA- PREDMET: Poziv za sazivanje svečane i radne 12. sjednice Općinskog vijeća Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Prim[...]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:   POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposo[...]