Općina Primošten

Grad Vodice na Uskrsni ponedjeljak organizira prodajno-izložbeni sajam domaćih proizvoda

  Poštovani, U organizaciji lokalne akcijske grupe More 249 i TZ Grada Vodica u Vodicama se na Uskrsni ponedjeljak 06.04.2015. organizira prodajno-izložbeni sajam domaćih proizvoda. Cilj sajma je promovirati domaće proizvođače sa našeg obalnog područja te njihove vlastite proizvode. Ovom prilikom pozivamo zainteresirane proizvođače, udruge, zadruge da prijave svoje sudjelovanja na mail[...]

Općina Primošten poziva građane da se uključe u kupnju dionica Imunološko zavoda u Zagrebu

    OPĆINA PRIMOŠTEN POZIVA GRAĐANE DA SE UKLJUČE U KUPNJU DIONICA IMUNOLOŠKOG ZAVODA   Općina Primošten na 11. sjednici vijeća koja će se održati dana 19. ožujka 2015. godine, uputit će je javni poziv građanima i svim jedinicama lokalne samouprave da se uključe u akciju spašavanje i zaštite Imunološkog zavoda Zagreb uplatom komanditnog uloga od najmanje 100,00 kuna te na taj[...]

Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje

  Na temelju članka 93. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Plana prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za 2015. godinu KLASA: 112-02/14-02/1 URBROJ: 2182/02-02-14-1 od dana 21. studenog 2014. godine; Načelnik Općine Primošten u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasn[...]