Općina Primošten

OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2015. GOD.

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIMOŠTEN JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 551-06/15-02/01 URBROJ: 2182/02-03/10-15-1 Primošten, 14. rujna, 2015. god. OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2015. GOD. Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrijeva u 2015. godini, samcu ili kućanstvu koji udov[...]

Poziv za sazivanje hitne 15.sjednice Općinskog vijeća

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-                                                                                                                                                                -SVIMA-     PREDMET:Poziv za sazivanje hitne sjednice 15.sjednice općinskog vijeća   Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošte[...]

Poziv na javnu raspravu i javno izlaganje o Prijedlogu VI.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

    Javna rasprava i javno izlaganje o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten                       Sukladno članku 96. i 97. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13) pozivate se na  javno izlaganje o Prijedlogu plana za javnu raspravu za VI. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). - J[...]